Call for applications: Editor-in-Chief [PL/EN]

Kurier Europejski poszukuje nowego Redaktora Naczelnego, który będzie zarządzał treścią i strategią magazynu internetowego.

To ekscytująca okazja, aby poprowadzić polską edycję wielojęzycznej platformy internetowej prowadzonej przez młodych ludzi!

Kurier Europejski stanowi polską edycję magazynu internetowego, którego wydawcą są Młodzi Europejscy Federaliści (JEF-Europe). W skład międzynarodowej rodziny wydań wchodzą języki angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański oraz rumuński. Magazyn specjalizuje się w analizie polityki Unii Europejskiej z perspektywy federalistycznej.

Twoja rola i zadania

Poszukujemy redaktora naczelnego na okres 12 miesięcy. Stanowisko jest dobrowolne i wymaga zaangażowania 5 – 10 godzin tygodniowo.

Do Twoich zadań będzie należało:

 • Rekrutacja i zarządzanie zespołem redakcyjnym w celu tworzenia treści i prowadzenia kanałów social media Kuriera Europejskiego
 • Redagowanie i weryfikacja artykułów do publikacji, w tym tłumaczenie artykułów zamieszczonych w wydaniach siostrzanych
 • Nadzorowanie i poszerzanie grona tłumaczy
 • Ścisła współpraca z siostrzanymi wydaniami, a także z JEF-Polska i JEF-Europa.

Wymagania dotyczące stanowiska

 • Biegła znajomość języka polskiego z dużymi umiejętnościami pisania i redagowania tekstów
 • Duże zainteresowanie polityką UE i dobra znajomość instytucji i procesów unijnych
 • Posiadanie wiedzy na temat tego, co czyni artykuł interesującym, zrozumiałym i ważnym
 • Kreatywne podejście do poszerzania grona czytelników i rozwoju strategii webzinu
 • Umiejętność kierowania zespołem i pomagania członkom zespołu we wspólnej pracy
 • Znajomość celów i działań JEF, w tym znajomość federalizmu europejskiego, będzie dodatkowym atutem.

Rekrutacja zamyka się o godzinie 23:59 w niedzielę, 27 sierpnia. Aby aplikować, proszę przesłać CV, list motywacyjny oraz, opcjonalnie, próbkę tekstu na adres president@jef.eu. CV może być w języku angielskim lub polskim, natomiast list motywacyjny i opcjonalna próbka tekstu powinny być w języku polskim.

Call for applications: Editor-in-Chief

Kurier Europejski is looking for a new Editor-in-Chief to manage the content and strategy of the web magazine. 

It is an exciting opportunity to lead the Polish language edition of a multilingual online platform led by young people!

Kurier Europejski is the Polish language edition of the web magazine run by the Young European Federalists (JEF-Europe). The other language editions are English, French, German, Italian, Spanish and Romanian. The magazine covers European Union politics and current affairs from a federalist angle.

Your role and mandate

We are looking for an Editor-in-Chief for a mandate of 12 months. The position is voluntary (non-remunerated), and involves a commitment of 5 – 10 hours per week.

Your tasks will be: 

 • Recruiting and managing an editorial team to produce content and maintain Kurier Europejski’s social media channels;
 • Editing and reviewing articles for publication, including translations of articles featuring in the sister editions;
 • Overseeing and expanding the pool of translators;
 • Working closely together with the sister editions, and with JEF-Poland and JEF-Europe

Requirements for the position

 • Native-level Polish speaker with strong writing and editing skills;
 • Strong interest in EU politics and good understanding of EU institutions and processes;
 • An eye for what makes a good, readable and relevant article;
 • A creative approach to broadening the readership and developing the strategy of the webzine;
 • Ability to lead a team and help team members work together;
 • Knowledge of JEF’s aims and activities, including an understanding of European federalism, is a clear advantage.

Applications close at 11:59pm on Sunday 27 August. To apply, please send your CV, cover letter, and, optionally, a writing sample to president@jef.eu. The CV may be in English or Polish. The cover letter and the optional writing sample should be in Polish.